Site-ul Vilux reprezinta pagina oficiala a Vilux.
 
Utilizarea necorespunzatoare = utilizarea site-ului intr-un mod contrar reglementarilor si legislatiei in vigoare sau in orice alt mod care poate produce prejudicii Firmei sau altor persoane. Vilux asigura confidentialitatea datelor si a persoanelor care intra in contact cu noi prin intermediul acestui website ( email, telefon, formulare de contact )
 
 Informatiile publicate pe site = informatii de interes general despre Firma, produsele comercializate de acesta, cat si alte informatii considerate de Firma ca fiind de interes pentru Client.
 
Continutul Site-ului in integralitatea sa este proprietatea Vilux.Folosirea fara acordul firmei a oricaror elemente continute pe site se pedepseste conform legilor in vigoare.
 
 
1.INFORMA?II GENERALE
 
 
Continutul Site-ului in integralitatea sa este proprietatea Vilux. Folosirea fara acordul firmei a oricaror elemente continute pe site se pedepseste conform legilor in vigoare.
Acesta este supusa Termenilor si conditiilor de utilizare. Ace?ti Termeni de utilizare pot fi modifica?i sau înlocui?i de al?i termeni ?i condi?ii, de ex. pentru achizi?ionarea de produse ?i/sau servicii. Vilux si toate informa?iile con?inute sunt proprietatea Vilux ?i nu pot fi valorificate, copiate sau reproduse în niciun fel, pe niciun suport f?r? acordul.
 
Aceste website este reglementat de legea Român? ; vizitatorii interna?ionali trebuie s? se asigure c? respect? legea aplicabil? la nivel local. Întrucât prezenta informare poate suferi modific?ri în orice moment, f?r? notificare prealabil?, v? invit?m s? consulta?i aceast? pagin? în mod regulat.
 
 
2.R?SPUNDEREA SITE-ULUI
Acest site este administrat de catre Vilux, proprietate  Vilux. In calitate de administrativ? ne rezerv?m dreptul de a schimba ?i actualiza în orice moment con?inutul acestui website, precum ?i Termenii ?i condi?iile de utilizare conform normelor în vigoare.
Aceste reguli precizeaz? modul de folosire de c?tre utilizatori a site-ului Vilux ?i rela?iile sau eventualele probleme ce pot ap?rea sunt guvernate de legi aplicabile în România ?i Uniunea Europeana.
 
 
3. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
 
 
CON?INUT WEBSITE
Vilux depune toate eforturile pentru a oferi un con?inut de încredere, îns?, independent de grija ?i diligen?a pentru modul de redactare a textului ?i publicarea de fotografii, se pot strecura unele erori în informa?iile furnizate pe acest website. Vilux î?i declin? r?spunderea pentru daunele directe sau indirecte rezultate din accesarea website-ului sau din utilizarea informa?iilor con?inute în acesta (de exemplu: erori, omisiuni, inaccesibilitate, pierderi de date, deteriorare, distrugere sau virusuri care pot afecta echipamentele IT ale utilizatorului). Prin urmare, utilizatorul accept? s? foloseasc? aceste informa?ii pe r?spunderea sa asumat? exclusiv ?i este invitat s? întreprind? toate verific?rile necesare.
 
 
EXCLUDERI ?I RESPONSABILIT??I
Vilux de?ine, î?i rezerv? ?i men?ine toate drepturile de proprietate, în special de proprietate intelectual?, inclusiv drepturile de autor pentru acest website ?i pentru informa?iile con?inute de acestea. 
 
4. SECURITATE
 
 
Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestui site si tentativa de efectuare a acestora, respectiv utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea si/sau copierea de informatii cu scopul de a le comercializa ori alte asemenea actiuni vor fi pedepsite conform legii.
Vilux se obliga sa nu transmita/publice nici o informatie dintre cele pe care le are in baza de date cu exceptia unui caz penal in care ii sunt solicitate aceste date.
Pentru securizarea datelor personale accesul la aceste date este limitat doar la conditiile de utilizare a datelor si doar la persoanele autorizate sa le proceseze si sa le cripteze.
 
5. CONDI?II DE UTILIZARE
 
 
Pute?i utiliza acest Website numai în conformitate cu Termenii ?i Condi?iile de Utilizare prezente ?i, în orice caz, pute?i folosi acest Website numai în scopuri legale, mai exact în conformitate cu legisla?ia în vigoare, reglement?rile ?i practicile din Romania si Uniunea Europeana sau din statul din care Website-ul este accesat.În special, sunte?i de acord:
· S? nu publica?i, s? nu transmite?i sau s? nu distribui?i nicio informa?ie de natur? obscen?, def?im?toare, nelegal? sau de natur? s? produc? prejudicii, fie pe sau de pe acest Website;
· S? nu utiliza?i acest Website într-o manier? de natur? s? încalce drepturile altor persoane;
· S? nu efectua?i rezerv?ri neautorizate, false sau frauduloase;
· S? nu utiliza?i niciun software, procedur? sau dispozitiv cu scopul de a împiedica sau de a încerca s? împiedica?i buna func?ionare a Website-ului, fie manual, fie electronic, prin orice mijloace, în special cu privire la înc?rcarea sau accesarea de fi?iere care con?in date modificate sau virusuri;
· S? nu degrada?i, modifica?i sau schimba?i aspectul grafic al acestui Website sau codurile software care îl alc?tuiesc;
· S? nu întreprinde?i nicio ac?iune susceptibil? de a provoca trafic nerezonabil sau dispropor?ionat pe Website sau pe o infrastructur? asociat?;
· S? nu ob?ine?i sau s? nu încerca?i s? ob?ine?i acces neautorizat la niciuna dintre re?elele noastre, prin orice mijloace.
 
F?r? a aduce atingere celorlaltor drepturi cuprinse în cadrul acestor termeni ?i condi?ii, (indiferent dac? acestea sunt legale sau nu), Vilux î?i rezerv? dreptul de a refuza accesul la acest Website în cazul în care consider? (conform propriilor criterii), c? sunt înc?lcate oricare din prevederile acestor Termeni ?i Condi?ii de Utilizare.
 
Prin urmare, prin continuarea acces?rii sau utiliz?rii acestui Website, v? exprima?i acordul de a respecta modific?rile acestor Termeni ?i Condi?ii de utilizare. 

Modificari si setari importante online

In Uniunea Europeana s-a modificat legea privind datele personale ale utilizatorilor online si dorim sa va informam. Va rog sa le vedeti dureaza doar cateva minute. Te rog acceseaza aceste informatii pentru a putea folosi in continuare site-ul nostru.

Aflati:

Cum ne asiguram ca sunt protejate datele tale.

Cum utilizeaza site-ul nostru datele dumneavoastra personale.

Noile modificari la: Termeni si conditii, Politica de confidentialitate si Politica de cookie-uri.